English

Kotizacije

P R E D A V A N J A (srijeda, 5. 5. 2010.)

 

Registracija Start model (*) Core model

Predavanja
(1 dan)

do 29.4.2010.

0 kn

500 kn

od 30.4.2010.

200 kn

700 kn

UKLJUČENO
u pojedini model

Start model (*)

Core model

Prisustvo predavanjima
Da
Da
Grickalice i napitci u pauzama
Da
Da
Konferencijski zbornik na CD-u
 
Da
Konferencijska majica
 
Da
Ručak
 
Da

(*) Napomena

Broj mjesta u Start modelu ograničen je na 50.

Napomena

Članovi udruga HrOpen, HULK, HrOUG i HIZ ostvaruju popust od 10% na sve cijene predavanja.
Popust ne vrijedi za radionice.

 

 

S E M I N A R I     i     R A D I O N I C E (četvrtak, 6.5.2010. i petak, 7. 5. 2010.)

  Registracija do 29.4.2010. Registracija od 30.4.2010.
1 Seminar / Radionica
 
600 kn 750 kn
4 Seminara / Radionice
po cijeni 3
1.800 kn 2.250 kn
UKLJUČENO (Uz seminare i radionice): ručak, tiskani materijali, napitci