English
Name

Hrvatska udruga Linux korisnika (HULK)


Croatian Linux Users' Group (CLUG)

Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet (HrOpen)

Croatian Society for Open Systems and Internet (HrOpen)

Središnji državni ured za e-Hrvatsku


Central State Administrative Office for e-Croatia
E-mail hulk-info@linux.hr
udruga@open.hr
Web http://www.linux.hr/
http://www.open.hr/
http://www.e-hrvatska.hr/
Godina osnivanja: 1996
1992
Vrsta suporta: Širenje i razmjena informacija, lokalizacija slobodnih (FLOSS) programa, organizacija konferencija, te profesionalni FLOSS sastanci
Edukacija i izobrazba o otvorenim sustavima i slobodnom softveru (FLOSS), razmjena informacija, organizacija konferencija
*Obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na razvitak informacijskog sustava državne uprave.
*Uspostavljanje tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave.
*Racionalizacija uporabe informatičkih resursa u tijelima državne uprave.
*Povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave u jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu.
*Donošenje tehničkih i normizacijskih pravila uporabe informatičke opreme u tijelima državne uprave.
*Donošenje stručnih i normativnih podloga za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u područjima razvitka i primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije.
*Obavljanje objedinjene nabavke informatičkih resursa za tijela državne uprave.
*Praćenje i koordinacija projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave.
*Sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj.
*Promicanje i sustavno unaprjeđivanje izgradnje informacijsko-komunikacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima, razvitka primjene informacijske i komunikacijske tehnologije, sustava elektroničke uprave, elektroničkog obrazovanja, elektroničkog zdravstva i elektroničkog poslovanja.
Opis Hrvatska udruga Linux korisnika neprofitna je udruga građana koja promiče razvoj i uporabu GNU/Linux sustava, te ostale slobodne programske podrške u Hrvatkoj od 1996. godine. HULK je prepoznat kao centralno mjesto za savjetovanje, korištenje i popularizaciju GNU/Linux operativnog sustava. Kao takvi, HULK održava centralni Linux portal u Hrvatskoj (www.linux.hr), organizira središnju Linux konferenciju (cluc.linux.hr), prilagođava Linux hrvatskom podneblju, te doprinosi i izrađuje programe otvorenog koda. Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet je neprofitna strukovna udruga osnovana krajem 1992. Cilj joj je promicanje i poticanje razvoja otvorenih sustava i Interneta u Hrvatskoj. HrOpen prezentira primjenjivost programa otvorenog koda i ističe važnost korištenja informatičkih normi. Organizator je konferencije Dani otvorenih računarskih sustava. Pomaže institucijama i tvrtkama pri prelasku na otvorenu programsku podršku, te obrazuje sadašnje i buduće korisnike otvorenih sustava. Bavi se unapređenjem informatičke struke i uspostavom informacijskog društva.