DC2009

Koristite dorscluc16 kao lozinku za uređivanje. Za promjenu odaberite link Edit na dnu stranice, te upišite lozinku.

LightningTalks - Lightning Talks - brza predavanja (5 min) u Srijedu i Četvrtak.

LinuxHardening - Materijali sa radionice o očvrščivanju Linuxa

OpenStreetMap - Materijali/linkovi sa Openstretmap radionice