...Dani otvorenih računarskih sustava - Hrvatska konvencija Linux korisnika...
Zagreb 19.-21.4.2006.
[ Naslovna ]
 
[ Program ]
 
[ Kotizacija ]
 
[ Prijava ]
 
[ Sponzori ]
 
[ Foto album ]

KOTIZACIJA ZA DORS/CLUC 2006


P R E D A V A N J A (19. i 20. travanj 2006)
Registracija Posjetitelji HrOpen članovi,
HULK članovi,
FER djelatnici,
Dodipl. studenti
Djelatnici TDU-a,
HrOug članovi
Predavanja
(2 dana)
do 9.4.2006 1150kn 0kn (*) 1035kn
od 10.4.2006 1400kn 300kn 1260kn
   UKLJUČENO
(Uz predavanja)
ručak na oba konferencijska dana, napitci, grickalice, konferencijski materijali, ugodno druženje
(*)NAPOMENA
(Uz predavanja)
Dodiplomskim studentima nisu uključeni konferencijski materijali i ručak u cijenu. Da bi ste dobili navedeno potrebno je nadoplatiti 300 kn.

R A D I O N I C E (petak, 21. travanj. 2006)
Registracija Posjetitelji HrOpen članovi,
HULK članovi,
Dodipl. studenti,
FER djelatnici
Djelatnici TDU-a,
HrOug članovi
Ext2/Ext3 filesystem recovery,
Theodore Y Tso
do 9.4.2006 1100kn 1100kn 1100kn
od 10.4.2006 1400kn 1400kn 1400kn
Building Rich Web applications with PHP 5, Rasmus Lerdorf do 9.4.2006 500kn 500kn 500kn
od 10.4.2006 700kn 700kn 700kn
IMUNES: IPv4 / IPv6 mrežni emulator u primjeni,
Marko Zec i Gordan Gledec, FER
do 9.4.2006 600kn 600kn 600kn
od 10.4.2006 800kn 800kn 800kn
UKLJUČENO
(Uz radionicu)
napitci, grickalice, tiskani materijali, ugodno druženje
NAPOMENA
(Uz radionicu)
Za svakim računalom će sjediti jedan ili dva posjetitelja
(ovisno o broju prijavljenih).