Poštovani prijatelji informatičke otvorenosti,

Od 15. do 17. travnja 2003. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu održat će dvije, sada već tradiocionalno združene manifestacije - 10. Dani otvorenih računarskih sustava (DORS) i 5. Hrvatska konvencija Linux korisnika (CLUC).

Tema DORS-a su otvoreni programski alati za razvoj Web aplikacija te njihova integracija s "onim drugim svijetom", dok će Linux konvencija dati pregled tehnoloških aktualnosti na području ovog, sve više korištenog OS-a i srodnih Open Source rješenja.

Organizatori manifestacije su Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet (HrOpen) i Hrvatska udruga Linux korisnika (HULK).

Do viđenja na manifestaciji!

Kontakt:
E-mail: dorsx@open.hr ili clucv@linux.hr
Tel: +385-1-6129-660 / +385-91-4022555
Adresa: HrOpen, FER, Unska 3, 10000 Zagreb